نابودی سالانه 36 میلیون درخت در ایالات متحده

درخواست حذف این مطلب
گاردین گزارش می دهد که پوشش درختی در مناطق شهری ایالات متحده هم اکنون 175 هزار هکتار کاهش یافته است. همچنین بین سالاهای 2009 تا 2014، 1 درصد از کل پوشش درختی در سراسر شهرهای آمریکایی و مناطق اطراف آن ها از بین رفته است. در مناطق شهری، ایالت اوکلاهما بزرگ ترین تلفات پوشش درختی را با نرخ 0.92 درصد ثبت کرده است. این رقم در واشنگتن دی سی 0.44 درصد است. این در حالی است که بنا به هشدار محققان، هم اکنون چهار پنجم آمریکایی ها در مناطق شهری زندگی می کنند و از دست رفتن درختان برای آن ها اثرات مخرب زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد. پوشش درخت در مناطق شهری منجر به کاهش انتشار کربن و بهبود کیفیت آب و هوا می شود. همچنین ثابت شده که وجود درختان در اطراف برج ها و ساختمان ها، می تواند منجر به کاهش 30 تا 50 درصدی مصرف انرژی شود. به گفته کارشناسان وجود درختان در شهرها سالانه 96 میلیون دلار سرمایه برای ایالات متحده تولید می کند. درختان شهری همچنین دارای مزایای اجتماعی مانند بهبود سلامت روانی و جسمی آن ها برای شهروندان هستند.با این حال محققان آمریکایی هشدار می دهد که روند نابودی درختان در ایالات متحده ادامه خواهد داشت، مگر این که مدیریت جنگل ها یا سیاست های توسعه شهری در این کشور تغییر کند.